30.05.2024 р. відбудеться

XXІV Міжнародна
науково-практична конференція“Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” 

у ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у XXІV Міжнародній науково-практичній конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, яка відбудеться 30 травня 2024 року у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

Основні тематичні напрями конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2. Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.

3. Статистичне забезпечення управління економікою.

4. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

5. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

6. Інформаційні технології в економіці.

Офіційні мови конференції: англійська, українська, румунська.

Форма проведення конференції: очна та дистанційна через MS Teams. 

Для участі в конференції Вам необхідно до 20 травня 2023 року надіслати: 

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ): 

1. За участь у конференції, а також для покриття витрат на виготовлення роздаткових матеріалів Оргкомітетом стягується внесок у розмірі 220 грн. (у т.ч. ПДВ), який повинен бути перерахований на р/р UA718201720344221004200032328, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ, ЄДРПОУ 14163438. Одержувач – Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; призначення платежу – конференція зі статистики

2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на науково-практичній конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

3. Збірник тез конференції планується видати до початку конференції та безкоштовно роздати учасникам, які безпосередньо взяли участь у ній. Решта учасників зможуть придбати, за їх бажанням, вказані матеріали на оплатній основі, зробивши відповідну заявку в Оргкомітет.

4. У авторів тез є додаткова можливість опублікувати статтю в науковому журналі Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". Вимоги до матеріалів можна переглянути за адресою http://www.univer.km.ua/vymogy.php.

1. Pentru participarea în cadrul conferinței, dar și pentru acoperirea cheltuielilor pentru pregătirea materialelor conferinței de către Comitetul Organizatoric se solicită achitarea texei de participare în valoarea de 10 dolari SUA (pentru participanții externi, în cazul comenzii formatului tipărit al lucrării), care trebuie să fie transferați prin sistema Western Union pe numele Kulynych Roman sau PayPal: Roman.Kulynych@gmail.com.

2. Toate cheltuielile cu participarea offline la Conferința științifico-practică “Metode statistice și tehnologiiile informaționale de analiză a dezvoltării social-economice” (tranpostul, cazarea, alimentația) sunt suportate de către fiecare participant din contul propriu.

3. Se planifică că Materialele conferinței vor fi publicate la deschiderea conferinței.

4. Participanții au posibilitatea publicării articolului științific în revista științifică a Universitatea de Administrare și Drept „Leonid Iuzkov” din Hmelinițc „Analele științifice universitare”.


1. For participation in the conference and for covering the cost of handouts the Organizing Committee charges a fee of 10 USD, the purpose of payment – Conference on Statistics. And in the amount of $ 10 USA (for foreign participants in case of a request for a printed format of theses), which must be transferred through the payment system Western Union addressed to Kulynych Roman or PayPal: Roman.Kulynych@gmail.com.

2. All costs associated with a scientific conference "Statistical methods and information technologies for the analysis of socio-economic development" (fare, accommodation, board, etc.) are to be paid by the participants at their own expense or at the expense of the sending party.

3. Conference abstracts are planned to be published by the beginning of the conference.

4. The authors of theses have an additional opportunity to publish an article in the scientific journal of the Khmelnitsky University of Management and Law "University Scientific Notes."

Buklet_2024 UA.doc

Детальніше

Основні тематичні напрями конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2. Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.

3. Статистичне забезпечення управління економікою.

4. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

5. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

6. Інформаційні технології в економіці.

Buklet_2024 MD & RO.docx

Mai multe detalii 

Secțiuni tematice:

1. Evaluarea statistică a corelației factorilor și a indicatorilor de dezvoltare social-economică.

2. Optimizarea nivelului factorilor și indicatorilor rezultativi.

3. Asigurarea statistică a gestiunii economiei.

4. Metode de prognozare și modelare a dezvoltării social-economice.

5. Evaluare prin raiting a dezvoltării social-economice.

6. Tehnologiile informaționale în economie.


Buklet_2024 En.doc

More details 

Main themes of the conference:

1. Statistical analysis of the relationship factors and performance indicators of socio-economic development (direct and inverse statistical problem).
2. Statistical forecasting and modeling of socio-economic development.
3. Statistical methods for the analysis of economic and financial activity.
4. Statistical Support Economic Management Regions.
5. The application of complex statistical coefficients to assess the impact of factors on the degree of sustainable socio-economic development.
6. The index analyzes patterns of socio-economic development.


 Мета цієї конференції – зібрати разом лідерів у галузі статистики та інформаційних технологій з усього світу.

Організатори конференції вважають, що увага до нашої Міжнародної конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології набуває нині додаткової актуальності. 

Місце проведення

Усі основні заходи, які заплановані Організаційним комітетом науково-практичної конференції, планується провести як он-лайн, так і в першому корпусі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, який розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд. 8.

Повідомте нас, чи відвідаєте ви подію!

Перегляньте також попередньо проведені конференції

Ви можете переглянути поперені проведені конференції зі статистики, а також дізнатися переваги участі в даному науково-практичному заході. Ми відкриті до співпраці з однодумцями.